Ajánlatkérés - Építés és szerelés (c.a.r) biztosítás

FONTOS! Önt az ajánlat kérése a továbbiakban semmire nem kötelezi!
Mi minden esetben az Ügyfelet képviseljük, Neki dolgozunk!
Ajánlatkérő neve
Ajánlatkérő címe
Ajánlatkérő telefonszáma
Ajánlatkérő e-mail címe
Ajánlatkérő fax száma
 
Építtető neve
Építtető címe
Alvállalkozókat alkalmaz-e a projectre
Építkezés megnevezése
Építkezés helye
Az építési vállalkozó rendelkezik-e tapasztalattal ezen a téren
 
Alapozás fajtája
Legnagyobb munkagödör-mélység (méter)
Építési mód
Építőanyagok
Emeletek száma
Pinceszintek száma
Beruházás
Beruházás jellege (Bontás)
Beruházás jellege (Rekonstrukció)
Beruházás jellege (Bővítés)
Beruházás jellege (Átalakítás)
Beruházás jellege (Új építés)
 
Talajvíz szintje a talajszint alatt (méter)
 
Altalaj minősége (Szikla)
Altalaj minősége (Kavics)
Altalaj minősége (Homok)
Altalaj minősége (Agyag)
Altalaj minősége (Feltöltés)
Altalaj minősége (Egyéb)
 
Legközelebbi folyó, tó, stb. neve
Legközelebbi folyó, tó, stb. távolsága az építési helyszíntől (km)
 
Az építkezés kezdete (kockázatviselés kezdete)
Az építkezés befejezése (kockázatviselés vége)
Szavatossági idő (hónap)
 
Tűz vagy robbanásveszély
Magas vízállás, áradásveszély
Földcsuszamlás, vihar, ciklonveszély
Robbantás veszély
 
Építési teljesítés (vállalási díj) (Ft)
Építési teljesítés (építtető által szállított anyagok) (Ft)
Építéshelyszíni segédszerkezetek értéke (állványzat, stb.) (Ft)
Építőgépek (toronydaru, felvonó) értéke (Ft)
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (Ft)
 
Személyi sérülés kártérítésének felső határa / kár (Ft)
Személyi sérülés kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
Dologi károk kártérítésének felső határa / kár (Ft)
Dologi károk kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
 
Igényelt önrészesedés dologi károk esetén (Ft)
Igényelt önrészesedés felelősségbiztosítási károk esetén (Ft)
 
Igényelt záradékok:
001-es záradék (sztrájk, felkelés, belső zavargások)
001-es záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
002-es záradék (keresztfelelősség)
002-es záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
003-as záradék (szavatossági munkák fedezete)
003-as záradék időszaka (hónap)
004-es záradék (biztosítási időszak kiterjesztése)
004-as záradék időszaka (hónap)
005-ös záradék (építési ütemterv)
005-as záradék időszaka (hét)
006-os záradék (túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok)
006-os záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
007-es záradék (légi fuvarok pótlólagos költségeinek fedezete)
008-as záradék (építmények földrengésövezetben)
009-es záradék (földrengés okozta károk kizárása)
010-es záradék (árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása)
012-es záradék (szélvihar okozta károk kizárása)
013-as záradék (külső tárolásra vonatkozó külön feltétel)
013-as záradék maximális biztosítási összege (Ft)
100-as záradék (készülékek és gépek próbaüzemeltetése)
100-as záradék időszaka (hét)
101-es záradék (alagút és tárnaépítés)
102-es záradék (földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések)
103-as záradék (termőterület, termények, erdők)
104-es záradék (duzzasztógátak és víztárolók)
105-ös záradék (az építtető meglévő tulajdona és környező tulajdon)
105-ös záradék kártérítés felső határa / időszak (Ft)
106-os záradék (szakaszos építési munkák)
106-os záradék szakaszok hossza (méter)
107-es záradék (építési konténerek és raktár)
107-es záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
108-as záradék (építési segédszerkezetek, készülékek, gépek)
109-es záradék (építőanyag)
110-es záradék (biztonsági intézkedések)
111-es záradék (helyreállítási költségek földcsuszamlás után)
112-es záradék (tűzoltó berendezések)
112-es záradék kártérítésének felső határa / kár (Ft)
113-as záradék (belföldi szállítás fedezete)
113-as záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
114-es záradék (sorozatkárok külön feltételei)
115-ös záradék (tervezői kockázat)
115-ös záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
116-os záradék (átvett vagy üzembe helyezett építési teljesítések
117-es záradék (víz- és szennyvízvezetékek)
117-es záradék kiásott árok hossza (méter)
118-as záradék (kútfúrás)
119-es záradék (építtető tulajdonában lévő vagyontárgyak)
119-es záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
120-as záradék (környező vagyontárgyak fedezete)
120-as záradék kártérítésének felső határa / időszak (Ft)
121-es záradék (cölöpalapozás külön feltételei)
 
Díjfizetés üteme
Díjfizetés módja
 
Egyéb közlemény, hozzászólás
 
Árajánlat küldésének módja
Postai levélben történő ajánlatkérés esetén a levelezési cím

 

Magyarázat...

Így kereshetnek ránk: megbizhatóbiztosítás.hu, biztosítás, Társasház-biztosítás, Vagyonbiztosítás, Építés és szerelés (c.a.r) biztosítás, Cmr és báf biztosítás, Személybiztosítás, Általános felelősségbiztosítás, Géptörés (elber) biztosítás, Szállítmánybiztosítás, Utasbiztosítás